Kui on tegu liigniiske maaga, tuleb esmalt tegeleda liigse vee ärajuhtimisega. Raske savimulla veeläbilaskvust saab suurendada sellesse liiva lisades. Heintaimede kasvatamine parandab hästi mullastruktuuri, kui kasvatada neid paaril-kolmel aastal aiakultuuride vahekultuurina.