Ehkki majapidamiste ajakohastamise, korrastamise ning viljapuu- ja iluaedade rajamise vajadusele juhtisid ärkamisliikumise juhid tähelepanu juba 19. sajandi teisel poolel, ei olnud neid ideid 20. sajandi alguskümnendite Eestis sugugi kõikjal omaks võetud.