Lõppeva aasta puuks valitud viirpuu perekond on ainus puittaimerühm, kust on ette näidata endeemsed, see tähendab looduslikult vaid Eestis kasvavad liigid. Mõnede taimesüstemaatikute arvates on selliseid ainulaadseid viirpuuliike suisa 5. Viirpuude süstemaatika on aga kahjuks väga keeruline, sest nad annavad omavahel kergesti hübriide ja mitmed liigid on alles kujunemisjärgus.

Teadlased, kes eelistavad kitsast liigikäsitlust ning jagavad taimed mitmesuguste tunnuste alusel pisiliikidesse, on kirjeldanud üle 1500 viirpuuliigi. Laia liigikäsitluse järgi, juhul kui pisiliigid liidetakse n-ö kollektiivliikideks, jääb liike järele umbes 230. Suurim viirpuude mitmekesisus valitseb Põhja-Ameerikas, kus kitsa liigikäsitluse korral kasvab liike üle 1100, laia liigikäsitluse korral aga 169.