Soov ruumika esiku järele oli suur ja peagi otsustasime käsile võtta suu­rema juurdeehituse. Meie plaani toe­tas asjaolu, et punase majapoole otsaküljel oli juba samasugune juurdeehitus.