Katuse pindala on kokku u 350 ruutmeetrit ja see tähendab, et enne suuremahulise ehitustöö juurde asumist on vaja kohale tuua suurem kogus ehitusmaterjale.

Olemasolevad katusesarikad ja 95% roovitust on täiuslikus seisukorras, tänu millele ei pea nende uutega asendamisele ressursse kulutama. See tähendab, et katuse ehitamiseks on meil vaja paigaldada kõigepealt piki talasid vertikaalsed 50 × 50 mm roovid.