Igal juhul tasub teha pisut eeltööd ja kaaluda ka teisi võimalusi. Sõbra nõusoleku korral saab mesilaspere paigutada tema linnagaraaži katusele, RMK loal riigimetsa või põllumehe nõusoleku korral tema põllu äärde. Üks asjaolu, millest võiks mesinik peale mugavuse lähtuda, on mesila asukoha korjebaasi kvaliteet ehk piisava ja pideva korje olemasolu.